#40 Stavíme inteligentní domácnost I.: Úvod do problematiky